Perušić

ISTRAŽI JESENSKE BOJE PEĆINSKOG PARKA GRABOVAČA

PERUŠIĆ- Javna ustanova „Pećinski park Grabovača“ u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Perušić pokrenula je jesensku promotivnu kampanju #IstražiJesenskeBojePećinskogParkaGrabovača na društvenim mrežama Facebook, Instagram i web stranicama. Cilj kampanje je promocija Pećinskog parka Grabovača kao destinacije sa zanimljivom ponudom, odnosno isticanje jesenske ljepote Pećinskog parka.  Putem društvenih mreža isticat će …

Čitaj više »

UREĐENJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE I POSTAVLJANJE NOVIH SADRŽAJA U PEĆINSKOM PARKU GRABOVAČA

S prvim danima rujna započeli su radovi na uređenju postojeće turističke infrastrukture i dodavanju novih sadržaja  u Pećinskom parku Grabovača. Uz pomoć Turističke zajednice Općine Perušić i volontera koji borave na Grabovači u sklopu projektne aktivnosti Zaštita prirode 2 (program Europske snage solidarnosti) osvježeni su turistički putokazi, sjenice i suvenirnica. …

Čitaj više »

PEĆINSKI PARK GRABOVAČA POSJETILO PREKO 10.000 POSJETITELJA

U prvih šest mjeseci turističke sezone (ožujak-kolovoz) Pećinski park Grabovaču i špilju Samograd  posjetilo je preko 10.000 posjetitelja. Rezultat je to sustavnog rada na promociji područja Pećinskog parka, ulaganja u infrastrukturu i razvoj novih ponuda. Novootvoreni lokalitet – izletište Ćojluk, svaki dan bilježi sve veći interes za aktivnosti na otvorenom …

Čitaj više »

MEĐUNARODNA NOĆ ŠIŠMIŠA U PEĆINSKOM PARKU GRABOVAČA

Javna ustanova „Pećinski park Grabovača“  u subotu, 27. kolovoza ove godine od 18:00 do 22:00 sati obilježit će Međunarodnu noć šišmiša. Pripremljene su i brojne aktivnosti za posjetitelje, a koje će omogućiti bolje upoznavanje ovih tajanstvenih stvorenja. Naučit ćete sve o njihovom životu i načinima kako što bolje uskladiti živote ljudi …

Čitaj više »

ŠPILJA SAMOGRAD U PEĆINSKOM PARKU GRABOVAČA POSTALA PODZEMNI LABORATORIJ ZA ISTRAŽIVANJA

U sklopu projekta mikroklimatskih istraživanja JU Pećinski park Grabovača i Geografskog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, u spilji Samograd je u srpnju instalirana nova istraživačka oprema. Radi se o meteorološkoj stanici koja pomoću senzora prikuplja podatke o temperaturi, relativnoj vlažnosti, tlaku i strujanju zraka. Stanica je instalirana u ulaznom dijelu …

Čitaj više »

RADIONICA O RESTAURACIJI ŠPILJA U PEĆINSKOM PARKU GRABOVAČA

U Pećinskom parku Grabovača prošli tjedan  organizirana je 2. po redu dvodnevna radionica o restauraciji špilja. Restauracija speleoloških objekata je aktivnost koja obuhvaća uklanjanje tragova antropogenog djelovanja i vraćanje speleološkog objekta u prirodno stanje. Aktivnosti restauracije mogu biti čišćenje otpada, saniranje, rehabilitacija, obnavljanje ili popravljanje slomljenih dijelova poput siga. Vrlo …

Čitaj više »

U ČETVRTAK SE OTVARA PAINTBALL TEREN NA PODRUČJU PEĆINSKOG PARKA GRABOVAČA!!

PERUŠIĆ- Čarobna špilja Samograd, vidikovci, dječje igralište, hobitska kućica, samo su neki od sadržaja koji se nude u Pećinskom parku Grabovača.  Cilj je kontinuirano proširivati ponudu parka, nadograđivati je novim sadržajima, stoga je od ove godine uređeno i izletište uz rijeku Liku na popularnoj lokaciji Ćojluk. Za istraživanje rijeke Like …

Čitaj više »
Skip to content