KOMUNALAC

OSVRT KOMUNALNOG DRUŠTVA BRINJE

Komunalno društvo Brinje pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i odvojeno prikupljanje papira, kartona i plastike od vrata do vrata na području Općine Brinje. U reciklažnom dvorištu građani mogu bez naknade odvojeno odložiti otpad: papir, staklo, metal, plastiku, tekstil, ulje i masti, boje, deterdžente, lijekove, baterije, akumulatore, električnu i …

Čitaj više »

NABAVLJENA KOMUNALNA OPREMA

Gradu Gospiću odobrena su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave spremnika. Isporučena oprema je vrijednosti 62.247,00 EUR od čega Fond sufinancira 80 % sredstava. Kroz projekt su nabavljeni spremnici od 120 l s kotačima, 240 l s kotačima, spremnici od 1100 l i spremnici cinčani …

Čitaj više »

U GOSPIĆU OTVORENO RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA KOMUNALNI OTPAD

U nazočnosti župana Ličko-senjske županije Ernesta Petrya i zamjenice Jasne Orešković Brkljačić, gradonačelnika Karla Starčevića i njegove zamjenice Kristine Prša, predsjednice gradskog vijeća Ane Marije Zdunić, direktora Komunalca Gospić Milana Mataije, predstavnika Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, prisutnih vijećnika i ostalih uzvanika danas je otvoreno Reciklažno dvorište za …

Čitaj više »

Obavijest o sufinanciranju cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića umirovljenicima

U svrhu provedbe Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Grad Gospić je donio Odluku o kriterijima za sufinanciranje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića umirovljenicima  i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za sufinanciranje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području …

Čitaj više »

Stigli plavi spremnici za odvojeno prikupljanje otpada

GOSPIĆ- U Komunalac Gospić   stigli su plavi spremnici za odvojeno prikupljanje otpada (papir i karton) namijenjeni kućanstvima. Do sada su u sklopu projekta “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada” isporučeni metalni kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada (papir/karton, plastika) namijenjeni stambenim zgradama. Vlasnik spremnika je Grad Gospić, a on će …

Čitaj više »

OBAVIJEST GRADSKOG UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNU DJELATNOST, STANOVANJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

Od 1. prosinca ove godine Korisnik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada kojemu otpad premašuje volumen zaduženog spremnika, a koji želi da taj višak u tom terminu preuzme Davatelj javne usluge može višak otpada odložiti u posebne vreće namijenjene isključivo za odlaganje komunalnog otpada. Posebne vreće mogu se kupiti jedino u …

Čitaj više »
X
Skip to content