Sponzorirani članak :

ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA 2022.

Usluga d.o.o donijela je Odluku o cijeni vodnih usluga kojom se određuje područje pružanja vodne usluge, vrsta vodne usluge, tarifa vodne usluge, način obračuna i plaćanja cijene vodne usluge, javna davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge te cijena vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava. …

Čitaj više »

PROJEKT „ZAŽELI SEBI-OSTVARI DOBRO SVIMA“ U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA U SVOJIM ZADNJIM MJESECIMA

U Općini Plitvička Jezera u tijeku je projekt koji predstavlja dobrobit za cijelu zajednicu. Projekt „Zaželi sebi-ostvari dobro svima!“ nastavak je prvotnog projekta Zaželi – program zapošljavanja žena na području Općine Plitvička Jezera koji će kroz period od 16 mjeseci doprinijeti smanjenju nezaposlenosti žena na području općine te ujedno poboljšati …

Čitaj više »
REprizeEmisija
  1. REPRIZA AKTUALNO IVŠINOVIĆ 27.10.2022 19:37
  2. REPRIZA ČANGRIZAONICA 2.11.2022 21:56
Skip to content