Grad Gospić objavio poziv za podnošenje prijava za razrez gradskih poreza Grada Gospića za 2023. godinu

Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu Grada Gospića, na temelju odredbi Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakona o lokalnim porezima  i Odluke o gradskim porezima Grada Gospića , objavljuje poziv za podnošenje prijava za razrez gradskih poreza grada Gospića za ovu godinu. Pozivaju se pravne i fizičke osobe da u skladu s Odlukom o gradskim porezima Grada Gospića do 31. ožujka 2023. godine dostave prijavu za razrez gradskih poreza:

  • porez na kuće za odmor,
  • porez na potrošnju.

Prema članku 25. Zakona o lokalnim porezima i članku 6. Odluke o gradskim porezima Grada Gospića propisano je da su obveznici poreza na kuće za odmor fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Gospića.

Prema članku 23. Zakona o lokalnim porezima i članku 4. Odluke o gradskim porezima Grada Gospića,  propisano je da su obveznici poreza na potrošnju fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Grada Gospića.

Ukoliko se ne postupi u skladu s navedenim čini se prekršaj iz članka 56. Zakona o lokalnim porezima, slijedom čega se može pokrenuti prekršajni postupak, te izreći novčana kazna pravnoj osobi u rasponu od 260,00 do 3.310,00 eura, fizičkoj osobi u rasponu od 130,00 do 1.990,00 eura, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi novčanom kaznom od 130,00  do 1.320,00 eura.

Obrasci poreznih prijava mogu se podići u Pisarnici Grada Gospića,

Gospić, Budačka 55, soba 37 ili na Internet portalu Grada Gospića www.gospic.hrPorezna prijava mora biti čitko popunjena i sadržavati sve zadane podatke iz objavljenih obrazaca.

Porezne prijave se dostavljaju na adresu:

GRAD GOSPIĆ

GRADSKI UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I UPRAVU

53000 GOSPIĆ, BUDAČKA 55, p.p. 46

e-mail:   katarina.markovic@gospic.hr  fax: 053/575-567

Također provjerite

Učenici i djelatnici OŠ „Anž Frankopan“Kosinj i ovu su se godinu uključili u humanitarnu utrku Mliječna staza 2023.

Učenici i djelatnici OŠ „Anž Frankopan“Kosinj i ovu su se godinu uključili u humanitarnu utrku …

X
Skip to content