Još jedan vrijedan projekt provodi se u Gradu Gospiću, ovog puta vezan uz komunalne usluge.

GOSPIĆ- U Komunalac Gospić stigli su metalni kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada (papir/karton, plastika) namijenjeni stambenim zgradama. Spremnici su nabavljeni u sklopu projekta “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada” vrijednog 2 milijuna i 130 tisuća kn. Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU sredstava dok ostatak financira Grad Gospić i to u iznosu od 320 tisuća kuna. Ovim projektom nabavljaju se spremnici za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti.Cilj ovog projekta je uspostava odvajanja otpada na mjestu nastanka kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine reciklabilnog otpada i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog stakla i biootpada, te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.Ciljane skupine u ovom projektu su jedinice lokalne samouprave, koje provode svoje zakonske obveze i kojima se spremnici ustupaju i ostaju u njihovom vlasništvu za razdoblje nakon završetka projekta (minimalno 5 godina) te korisnici javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom, kojima će se spremnici predati na daljnje korištenje.Nabavom spremnika koji se financiraju iz sredstava OPKK putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osigurava se pomoć jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom, a time i Republici Hrvatskoj da izvrši svoje obveze preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.U prvoj fazi projekta nabavljeni su spremnici većih zapremnina, odnosno kontejneri, dok će se u drugoj fazi projekta nabaviti spremnici za odvojeno prikupljanje otpada za kućanstva, odnosno kante. Postupak nabave spremnika za kućanstva je u završnoj fazi te se isporuka 1.182.835 spremnika za 385 gradova i općina očekuje na jesen.

IZVOR:Grad Gospić

Također provjerite

FOTOGALERIJA: GOSPIĆKI MATURANTI 2022.

Skip to content