GRAD SENJ RASPISAO NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU GRADA SENJA

Odlukom Gradonačelnika, Grad Senj je raspisao natječaj za dodjelu 4 studentske i 4 učeničke stipendije za studente i učenike koji imaju prebivalište na području Grada Senja. Grad Senj u ovoj školskoj godini 2020./2021. već stipendira 11 studenata i 6 učenika. U proračunu Grada Senja za 2021. godinu osiguran je iznos od 230.000,00 kuna što je povećanje u odnosu na 2020. kada je u proračunu za ovu namjenu bilo osigurano 180.000,00 kuna. Iznos mjesečne stipendije je 1.000,00 kuna za studente i 650,00 kuna za učenike. Svi detalji natječaja, kao i potrebni obrasci za prijavu nalaze se na službenim stranicama Grada Senja.

IZVOR: GRAD SENJ

 

Također provjerite

Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine, odnosno naknade za korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenoga građevinskog zemljišta

Gradonačelnik Grada Gospića  donio Odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine, odnosno naknade za korištenje javnih površina …

Skip to content