U svih  5  Domova zdravlja u LSŽ uvodi se sustav telemedicine

Danas je župan Darko Milinović održao  radni sastanak s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Majom Grbom Bujević, dr. med i  svim ravnateljima Domova zdravlja s područja Ličko-senjske županije. Župan Milinović najavio je povećanje nivoa zdravstvene usluge na području Ličko-senjske županije, u svih  5  Domova zdravlja uvodi se sustav telemedicine, tj. 24-satno snimanje EKG-a poznatije kao holter. Također, Župan se zahvalio ravnateljici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i njenim suradnicima  na dolasku, te naglasio kako je to usluga koja na jedan način rješava pitanje nedostatka kadra u našoj županiji.

Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu prim. mr. Maja Grba Bujević, dr. med kazala je kako Hrvatski zavod za hitnu medicinu unutar svog rada ima i službu za telemedicinu koja osigurava prijenos podataka, videokontakta s udaljenih lokacija u zdravstvene ustanove. Ličko- senjska županije je jako velika i razgranata, udaljenosti su velike, stoga su izrazito važna ova dva pod projekta, osiguranje EKG holtera i osiguranje snimki tlaka, koje se obavljaju u matičnom domu zdravlja te se telemedicinski šalje ustanovi koja je ovlaštena za očitavanje nalaza, a pacijent ne mora samim time putovati u druge gradova.

-„ Time skraćujemo liste čekanja, zato što povećanjem broja ovih uređaja  možemo osigurati da se na uslugu ne čeka, kao što se sad čeka, u ovom času, ako to nije osigurano telemedicinski. To je jedan projekt, a drugi podprojekt je e-usavršavanje za sve zdravstvene i ne zdravstvene radnike.  U sve domove zdravlja bi postavili uređaje za e-usavršavanje, osigurali kroz Zavod za hitnu medicinu specijaliste, koje zapravo tražimo sukladno interesantnim i modernim temama za zdravstvene radnike i oni u svom Domu zdravlja slušaju to predavanje, koje je prijavljeno komorama i na taj način dobivaju bodove i nova saznanja da ne moraju i oni putovati u druge gradove. To su projekti koji već funkcioniraju u 6 županija, tako smo u razgovoru,  dr. Milinović i ja dogovorili da to treba i Ličko-senjskoj županiji. To je iskorak u pružanju usluga za ruralne krajeve i na taj način ćemo zapravo zdravstvenu uslugu približiti što više pacijentima. “

Ravnatelji Domova zdravlja na sastanku su izrazili svoju zainteresiranost za oba projekta, te će se već tijekom sljedećeg tjedna krenuti u izvide prostora, postaviti opremu i kroz mjesec dana ta usluga bi mogla biti dostupna stanovnicima Ličko-senjske županije u svim Domovima zdravlja.

 

Također provjerite

ČETIRI NOVOOBOLJELE OSOBE OD COVID – 19 NA PODRUČJU NAŠE ŽUPANIJE

S područja Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata 4 su novooboljele osobe od COVID-19.  Dvije …

Skip to content