GRAD GOSPIĆ : Izmjene i dopune Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa

IZMJENU I DOPUNU ODLUKE O DODJELI BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH
UBLAŽAVANJU POSLJEDICA IZAZVANIH EPIDEMIJOM KORONAVIRUSA (Covid-19)
I.
U Odluci o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju
posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) (“Službeni vjesnik Grada
Gospića” broj 04/20), u točki IV. stavku 2. točka 3. mijenja se i glasi:
„3. „tvrtka/obrt ima podmirene financijske obveze prema Proračunu Grada Gospića
na dan podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpora, osim ako je u postupku obročne otplate
duga što se dokazuje prilaganjem nagodbe;“
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Gospića

IZVOR/FOTO: Grad Gospić

 

Također provjerite

GROCKS 2020. ZAPOČEO FENOMENALNIM KONCERTOM CRVENE JABUKE NA TRGU STJEPANA RADIĆA

GOSPIĆ – Srpanj u Gospiću, ovogodišnja sadržajno bogata manifestacija započela je na najbolji mogući način …