Izvješće o provedenom internetskom savjetovanju o nacrtu Odluke o izmjeni cijene vodnih usluga 

 

Gospić, 5. ožujka 2020. godine 

Izvješće o provedenom internetskom savjetovanju o nacrtu Odluke o izmjeni cijene vodnih usluga 

Na temelju članka 45. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019) USLUGA d.o.o. daje 

Izvješće o provedenom internetskom savjetovanju o nacrtu Odluke o izmjeni cijene vodnih usluga 

Nakon što je dana 30. siječnja 2020. godine na internetskim stranicama društva Usluga d.o.o

NW.

WWW

(www.uslugagospic.hr), Grada Gospića (www.gospic.hr), Općine Perušić (www.perusic.hr) te Radia Gospić (www.radiogospic.com) pokrenuto savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjeni cijene vodnih usluga s trajanjem do dana 29. veljače 2020. godine, utvrđeno je sljedeće

nije podnesena nijedna primjedba i nijedan prijedlog na 

nacrt Odluke o izmjeni cijene vodnih usluga

Sukladno navedenome zaključuje se da nema razloga za izmjene i/ili dopune Odluke o izmjeni cijene vodnih usluga na osnovu primjedbi i/ili prijedloga od strane zainteresirane javnosti

Direktor Dario Radošević, dipl.ing.građ

USLUGA d.o.o

za vodoopskrbu i odvodnju GOSPIĆ Bužimska 10 

Također provjerite

Policija od ponoći provodi nadzor Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka

Obveza je građana da se Odluke dosljedno pridržavaju Policijski službenici su danas na području cijele …