Održana 4. sjednici Županijske skupštine Ličko senjske županije

GOSPIĆ- Na danas održanoj 4. sjednici Županijske skupštine Ličko senjske županije, na aktualnom satu tri su vijećnika postavila pitanja županu Milinoviću. Prvi je svoja pitanja postavio vijećnik Berislav Kostelac (HSP):

–          U kojoj je fazi razvoj projekta cikloturizma, drugo pitanje je u kojoj je fazi razvoj projekta širokopojasne infrastrukture te treće pitanje, koliko ova županija, ako izdvaja za sredstva javnog priopćavanja i informiranja građana, da li se izdvaja i ako da koliko i u tom slučaju koji su kriteriji raspodjele sredstava.

Župan Milinović odgovorio je kako se za cikloturizam u našoj županiji i u ovom proračunu izdvojilo dodatnih 206.000,00 kuna, a što se tiče projekta širokopojasna infrastrukture kaže:

–         Mi sa tim projektom idemo dalje. Osigurana su sredstva i nadamo se da će ove jedinice lokalne samouprave koje su u projektu, zapravo dovršiti taj posao jednako kao što je to Otočac,Gospić i Korenica. Još jednom napominjem da je to uvijek problem, sa tim benefitom koje potencijalni investitorima imaju na ruralnim područjima,  ali taj projekt ide dalje.

Vijećnika Milana Mataiju (HSP) zanimalo je hoće li se slobodni smještajni kapaciteti u Đačkom domu u Gospiću popuniti sa studentima, tj. hoće li studenti imati pravo upisa u Đački dom ukoliko ostane slobodnih mjesta. Isto tako, zanimalo ga je kako će se riješiti problem nedostatka zdravstvenog kadra, hoće li Županija stimulirati i privući stručnjake iz zdravstvenog sustava i na koji način.

Župan Milinović odgovorio je kako smještajni kapacitet nije u potpunosti popunjen te da postoji mogućnost upisa studenata, a što se tiče deficitarnog kadra iz područja zdravstva Milinović je dodao:

–         Vlada pokušava po tom pitanju nešto napraviti. Vidjet ćete da smo mi u rebalansu proračuna odvojili gotovo 900.000 kuna za poboljšanje zdravstvene i socijalne situacije u Ličko-senjskoj županiji. Dakle, imat ćemo Javni poziv sa određenim kriterijima, gdje će moći učestovati Domovi zdravlja, Hitna medicinska pomoć, Opća bolnica Gospić i Dom umirovljenika.

Također, pred skupštinarima je između ostalih bila i odluka o I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. godinu koja je izglasana sa 25 glasova uz 4 suzdržana (HSP).

 

Iva Talajić

Također provjerite

POVOLJNA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA U LIČKO – SENJSKOJ ŽUPANIJI VEZANO ZA COVID – 19

Iz današnjeg dnevnog izvješća Stožera civilne zaštite Ličko – senjske županije doznajemo kako je i …